Referencje

Dzięki posiadanej autoryzacji Microsoft Certified Partner Learning Solutions, którą odnawia się co roku, przechodząc przez rygorystyczny proces weryfikacji i spełniając surowe standardy w zakresie wyposażenia sal wykładowych i jakości usług, a także zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanej kadry wykładowców, posiadających wymagane certyfikaty - współpraca z P.S.I. Sp. z o.o. gwarantuje Klientom pełną satysfakcję z zakupionej usługi.

Z naszej oferty korzystały bądź korzystają następujące firmy:
 • Narodowy Bank Polski
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
 • Izba Skarbowa w Kielcach
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • ZUS Oddział w Kielcach
 • Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddział w Kielcach
 • Targi Kielce S.A.
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
 • Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji w Rzeszowie
 • KRUS Oddział Reginalny w Kielcach
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach
 • Przedsiębiorstwo handlowe "NET com" w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego  w Kielcach
 • Computer Project Union "CPU"
 • Kielecki Dom pod Fontanną
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji w Lublinie
 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
 • Zakłady Przemysłu Wapienniczego "Trzuskawica" S.A.
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.
 • Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • Pilkington Sandoglass sp. z o.o. w Sandomierzu
 • Pilkington Automotive Poland sp. z o.o. w Sandomierzu
 • OST "Gromada" Oddział w Kielcach
 • MITEX S.A. w Kielcach
 • Exbud S.A. w Kielcach
 • Radio Kielce S.A. w Kielcach
 • Jednostka Wojskowa MSWiA w Kielcach
 • Powiatowa Straż Pożarna w Jędrzejowie
 • Nordkalk Miedzianka S.A.
 • Centrum Doskonalenia Kadr Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
 • Departament Szkoleń Ośrodek Realizacji Szkoleń TP S.A. Serock
 • Zakład Radiokomunikacji i Teletransmisji TP S.A. W Lublinie
 • TP SA. Obszar Telekomunikacji w Katowicach
 • TP SA. Obszar Telekomunikacji w Opolu
 • TP SA. Obszar Telekomunikacji w Częstochowie
 • TP SA. Obszar Telekomunikacji w Bielsku-Białej
 • TP SA. Obszar Telekomunikacji w Chełmie
 • TP SA. Obszar Telekomunikacji w Zamościu
 • TP SA. Obszar Telekomunikacji w Białej Podlaskiej
 • TP SA. Obszar Usług Technicznych w Lublinie
 • TP SA. Obszar Telekomunikacji w Tarnobrzegu
 • TP SA. Obszar Telekomunikacji w Koninie