Historia

Od 15 lat dbamy o satysfakcję naszych klientów.

Firma Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1998 roku. Od samego początku związani jesteśmy partnerstwem z firmą Microsoft. Stawiamy przede wszystkim na jakość oferowanych przez nas usług, czego potwierdzeniem jest nawiązanie współpracy z wiodącymi firmami na polskim rynku oraz instytucjami administracji publicznej. Przez lata działalność rozwinęliśmy i wyposażyliśmy w najnowocześniejszy sprzęt nasz ośrodek szkoleniowy oraz przeprowadziliśmy setki szkoleń u naszych klientów w całej Polsce.

Od 2005 nasza firma przygotowuje i z powodzeniem realizuje projekty szkoleniowe dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 2005 – 2007 projekty szkoleniowe w ramach działania 2.1. ZPORR: Ustawiczne kształcenie kadr dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie świętokrzyskim projekt nr nr Z/2.26/II/2.1/52/05 ukończyło 242 osób Ustawiczny rozwój kwalifikacji zawodowych kadr w województwie świętokrzyskim w zakresie wykorzystania technik informacyjnych” projekt nr Z/2.26/II/2.1/16/06 ukończyło 378 osób.
 • 2008-2012 projekty szkoleniowe w ramach poddziałania 8.1.1. PO KL: „Wsparcie rozwoju e-pracownika w zakresie IT w regionie świętokrzyskim” projekt nr WND-POKL.08.01.01-26-002/08 ukończyło 362 osób Europejskie certyfikaty IT w zasięgu ręki” projekt nr WND-POKL.08.01.01-26-028/09 ukończyło 426 osób „Profesjonalny pracownik – komputer bez tajemnic” projekt nr WND-POKL.08.01.01-26-004/10 ukończyło 437 osób Poszukiwany pracownik – e-pracownik projekt nr WND-POKL.08.01.01.-26-077/11 ukończyło 487 osób
 • 2013-2015 e-obywatel – rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim projekt nr WND-POKL.09.06.02-26-070/12 dla 240 mieszkańców świętokrzyskiego NAUCZYCIEL- opiekun pracowni komputerowej, profesjonalny użytkownik ICT projekt nr WND_POKL.09.04.00-26-054/12 dla 420 nauczyciel z województwa świętokrzyskiego

Kalendarium

 • 04.03.1998 r. – założenie Firmy; wpis do Rejestru Handlowego pod numerem RHB-2764. Ogłoszenie o powstaniu i profilu działalności firmy ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 126, poz. 27488, z dnia 2 lipca 1998 r.
 • 1998 r. – rozpoczęcie partnerstwa z Firmą Microsoft jako Microsoft Certified Solution Provider
 • 2000 r. – uzyskanie kompetencji autoryzowanego ośrodka szkoleń technicznych Microsoft - Microsoft Technical Educational Center
 • 09.10.2001 r. – zarejestrowanie Firmy jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Kuratorium Oświaty w Kielcach pod numerem KO II-445/8/2001, a od 05.12.2009 r. w ewidencji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pod numerem EKST II 4360/7/10
 • 13 marca 2003 r. – wpis do Ewidencji Urzędu Służby Cywilnej w Warszawie, jako jednostka upoważniona do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.
 • 9 marca 2005 r. – wpis przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do Rejestru Instytucji Szkoleniowych dla woj. świętokrzyskiego, pod numerem ewidencyjnym 2.26/00049/2005. XI 2005 r. rozpoczęcie realizacji pierwszego projektu szkoleniowego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 2006 r. – uzyskanie statusu Microsoft Gold Certified Partner
 • 2006 r. – zmiana siedziby Firmy z Manifestu Lipcowego 9 PSI przeniosło swoją siedzibę do budynku przy ul. Kościuszki 11 w Kielcach.
 • 03.2010 r. – uzyskanie Akredytacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla całości prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - KO II-42351-3/2010
 • 9.02.2011 r. – wpis jako Placówka Kształcenia Ustawicznego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Urząd Miasta w Kielcach, znak: EKS-I.4430.2.55.2011.