Egzaminy

PSI Sp. z o.o. posiada status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Pearson VUE (ID 73544) oraz Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Prometric (PL67). W naszych centrach egzaminacyjnych mogą Państwo przystąpić do międzynarodowych egzaminów z technologii informatycznych, min. Microsoft, VMware, Cisco, Oracle, CompTIA, Novell, Sun, IBM, Intel, SCO, EXIN, Linux SAIR Gnu oraz wielu innych.

Pełne listy sponsorów dostępne odpowiednio na stronie www.pearsonvue.com oraz www.prometric.com.

Procedurę zgłoszenia na egzamin należy rozpocząć od telefonicznego uzgodnienia terminu egzaminu z Administratorem egzaminów w P.S.I, sp. z o.o., nie później niż 3-5 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu.

O wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne prosimy także osoby, które zamierzają samodzielnie dokonać rejestracji za pośrednictwem Pearson Vue lub Prometric