Oferta specjalna dla osób bezrobotnych.

Wszystkie osoby pozostające bez pracy (zarejestrowane w urzędzie pracy) serdecznie zapraszamy na szkolenia z obsługi aplikacji biurowych Microsoft Office w specjalnych, obniżonych cenach. Podniesienie kwalifikacji potwierdzone certyfikatem z pewnością ułatwi znalezienie nowej pracy.

  • Szkolenia z zakresu Microsoft Office - 10% zniżki za każde szkolenie

Ceny specjalne nie łączą się z innymi zniżkami oraz ofertami promocyjnymi.