Kindle 5 gratis do autoryzowanego szkolenia Microsoft.

Weź udział w 5 dniowym autoryzowanym szkoleniu Microsoft z zakresu technologii Windows 8, Windows Server 2012 lub SQL Server 2012 w specjalnej cenie 3 850 zł netto a Kindle 5 otrzymasz gratis po rozpoczęciu szkolenia!

Szkolenia objęte promocją:
 • 20687 - Configuring Windows 8
 • 20410 - Installing and Configuring Windows Server 2012
 • 20411 - Administering Windows Server 2012
 • 20412 - Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
 • 20413 - Designing and Implementing a Server Infrastructure
 • 20417 - Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
 • 10775 - Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

Uwaga! W przypadku udziału w promocji materiały szkoleniowe dostarczane są w wersji elektronicznej, dostosowanej do używania wraz z czytnikiem Kindle 5.

 

Regulamin promocji
 1. Organizatorem promocji jest P.S.I. Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Kościuszki 11.
 2. Promocja dotyczy szkoleń odbywających się od 01.01.2013 do odwołania w siedzibie firmy.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez P.S.I. Sp. z o.o. chyba, że regulamin innych promocji stanowi inaczej.
 4. Z promocji mogą skorzystać wszystkie osoby rejestrujące się na autoryzowane 5-dniowe szkolenia Microsoft z zakresu technologii Windows 8, Windows Server 2012, SQL Server 2012 w specjalnej cenie 3699 zł netto z wyłączeniem szkoleń współfinansowanych ze środków EFS.
 5. W przypadku realizacji warunków promocji, Klient nabywa uprawnienia do nagrody w postaci czytnika ebooków Amazon Kindle 5 Wi-Fi.
 6. Promocja nie obowiązuje w przypadku szkoleń z ceną specjalną (dla osób prywatnych, dla uczniów, studentów i nauczycieli, dla osób bezrobotnych, dla partnerów, dla fanów profilu P.S.I. w portalu społecznościowym facebook, dla stałych klientów, itp.).
 7. Opłaty za szkolenie nie mogą być regulowane w postaci voucherów Software Assurance.
 8. Opłata pełnej należności za szkolenia objęte promocją musi zostać dokonana przed rozpoczęciem szkolenia.
 9. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 10. P.S.I. Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany nagród w zależności od dostępności towarów na rynku. Wówczas asortyment nagród będzie ustalany indywidualnie z nagrodzonym Klientem. W toku indywidualnych ustaleń z Klientem jest również możliwość zamiany nagrody lub nagród na inną/inne, o wartościach zbliżonych do kosztu aktualnej nagrody.
 11. Zmiany Regulaminu wprowadzane jednostronnie przez Usługodawcę w czasie trwania Umowy będą wiązały Użytkownika, jeżeli ich treść zostanie mu doręczona (w tym poprzez przesłanie na adres e-mail udostępniony przez Użytkownika), a Użytkownik nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. W wypadku wypowiedzenia Umowy w powyższym trybie, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem przed wejściem w życie wprowadzanych zmian. Dla uniknięcia wątpliwości, opublikowanie Usługodawcę nowego lub zmienionego Regulaminu nie powoduje zmiany warunków Umowy, o ile nowe lub zmienione warunki nie zostaną doręczone Użytkownikowi w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).